Auteursrechten en mediarecht: bescherm je werk

Zelf een boek schrijven of een ander creatief product samenstellen of ontwikkelen is iets waar velen van dromen. Aan de andere kant bestaat de kans dan wel dat je product of creatie wordt gekopieerd voor het financiële belang van een andere partij. In zo'n situatie spreken we over de schending van je auteursrechten.

Wil je meer weten over deze rechten, wat ze inhouden en wat je moet doen als ze geschonden zijn? Hieronder krijg je het beste advies en handige tips.

Wat zijn auteursrechten precies?

Auteurs- of mediarechten zijn rechten die een originele zogenaamde 'creatie van de geest' beschermen tegen plagiaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • beeldhouwwerken
  • boeken
  • scenario's
  • schilderijen

Ook foto's, choreografieën, maar ook gewone voorwerpen zoals een bril, een tapijtmotief en andere creatieve producten vallen daaronder. Bij films of andere audiovisuele content en muziek spreekt men dan weer vaak over mediarechten.

De rechten zijn eigenlijk een manier om de uitvinder of maker van een product monopolie en exclusieve rechten te geven over het product zelf. De belangrijkste functie daarvan is bescherming tegen kopie of namaak.

Interessant om te weten is dat naburige rechten, die vooral prestaties beschermen, verwant zijn aan auteursrechten, die werken beschermen. Men spreekt van naburige rechten bij werken van uitvoerende kunstenaars, zoals zangers, acteurs en dirigenten.

Belangrijke criteria

De definitie van de term spreekt voor zich, maar toch moet een product of de maker ervan aan bepaalde criteria voldoen. Zo bieden deze rechten enkel bescherming voor de concrete manier waarop een idee is uitgedrukt en gerealiseerd, niet voor het achterliggende idee zelf.

Een goed voorbeeld: Harry Potter is een boek over een jongen in een school voor tovenaars. Daar heeft de auteur dus auteursrechten op. Dat wil echter niet zeggen dat niemand anders een boek mag schrijven met hetzelfde thema, want het uiteindelijke uitgewerkte product is wel degelijk verschillend.

Dat brengt ons bij het tweede criterium waaraan voldaan moet worden: het moet gaan om een origineel product. Met andere woorden, het product of de uitwerking van het idee moet een intellectuele creatie zijn van de maker zelf.

Juridische stappen bij de schending van je auteursrechten

Het gebeurt wel degelijk dat de de rechten op een product of creatie geschonden worden. In dat geval begeleidt een auteursrechten advocaat of een mediarecht advocaat je bij de volgende stappen:

1. Een sommatiebrief opstellen

Een sommatiebrief is een bericht aan de partij die de rechten heeft geschonden met een aanmaning om de namaakproducten te vernietigen en de verkoop stop te zetten.

2. Een auteursrechtelijk beslag

Met een auteursrechtelijk beslag legt de originele auteur beslag op de nagemaakte werken.

3. Een kort geding

De volgende stap is een kort geding, waarmee je als auteur over voorlopige voorziening beschikt. Op basis daarvan eist men een verbod en eventueel een voorschot op de schadevergoeding.

4. Een bodemprocedure

Na het kort geding voert men een bodemprocedure uit om het verbod definitief te maken en een complete schadevergoeding te eisen.

Of je nu auteur bent van een boek, een technologisch apparaat hebt ontwikkeld of een andere unieke creatie hebt gemaakt, auteursrechten beschermen je op financieel vlak. Het is dan ook belangrijk om te vertrouwen op de hulp van de juiste advocaat!