Nieuwe wetgeving rondom experiment gesloten coffeeshopketen

De overheid is al enige tijd bezig met het experiment gesloten coffeeshopketen. Dit staat inmiddels ook al enige tijd bekend als het wietexperiment. Daarmee wordt beoogd om de verouderde gedoogwet op een goede manier opnieuw in te richten. Daarbij is bijvoorbeeld een belangrijke rol voor de telers weggelegd. Die doen meer dan alleen maar voor goede wietzaadjes zorgen. In de nieuwe situatie zorgen zij ervoor dat er veel meer mogelijk wordt met het oog op de kwaliteit en veiligheid. Dit moet onder andere de consument en de gemeentes ten goede komen. Het experiment beslaat meerdere fases.

Beter omgaan met teelt
Een belangrijke factor in het experiment is dat er beter wordt omgegaan met teelt. In het verleden was het altijd zo dat wiet kweken nog als illegaal werd gezien. Terwijl de verkoop wel was toegestaan. Dit was natuurlijk niet de manier waarop het zou moeten zijn, zo stelt de overheid tegenwoordig. Daarom wordt gekeken naar manieren waarop het telen en distribueren op legale wijze kan. Dit komt bijvoorbeeld de kwaliteit van de producten ten goede. Daarnaast is het zo dat er minder criminaliteit rond de branche komt te hangen. Ook dat is een belangrijke zaak die hierin meeweegt.

Kleinschalig en meerdere fases
Het werken met de telers die op professionele wijze en met vergunning werken, is nog niet overal mogelijk. Vooralsnog is de proef kleinschalig. Wel is het zo dat het geheel uit meerdere fases bestaat. Om die reden is het dus ook zo dat er precies kan worden uitgezocht op welke wijze het proces gemoderniseerd moet worden. Uiteindelijk moet dit dan voor de coffeeshops in alle gemeenten voordeel gaan opleveren. Wanneer het plan uitgewerkt is, moet dit voor 102 gemeenten gaan gelden. Het plan kan op die manier veel extra waarde hebben voor veel mensen in deze keten.

Goed monitoren van de voortgang
Om tot een goede situatie te komen, is het ook van belang dat alle zaken goed gemonitord worden. Daarom zijn er ook verschillende punten waarop controle wordt uitgevoerd in het experiment. Dit maakt het namelijk mogelijk om precies te meten welk effect de zaken hebben. Dit moet ertoe leiden dat de criminaliteit wordt teruggedrongen. Waarbij alle betrokkenen, van leveranciers en verkopers, tot consumenten en gemeenten, wel veel voordeel ervaren. Bijvoorbeeld van betere kwaliteit en van handelen op een meer eerlijke wijze. Dit kan het nodige opleveren voor alle partijen. Dit moet uiteindelijk in een conclusie worden gevat.