Jaarrekening opstellen is niet verplicht voor de zzp’er

De jaarrekening. Een mooi boekwerkje met moeilijke taal. Vele zzp’ers kijken zo’n jaarrekening nooit in, maar ze betalen er wel voor. Dat is zonde van uw geld. Het opstellen is voor de zzp’er niet verplicht. Voor de fiscus heeft u voldoende aan een balans- en winst-en verliesrekening. Die wordt vermeld in uw aangifte Inkomstenbelasting. U bespaart hierdoor jaarlijks vele honderden euro’s aan kosten op uw ZZP-boekhouder.

De bank neemt veelal genoegen met een balans-en winstverliesrekening. En is dat niet het geval, dan kunt u alsnog achteraf een jaarrekening laten maken.

Jaarrekening niet verplicht voor de zzp’er

Accountants- en administratiekantoren keken vroeger altijd op tegen de laatste maanden van het boekjaar. November en december daarin was veelal weinig werk. Vaak werd er voor vele ondernemers uitstel aangevraagd voor de Inkomstenbelasting. Waardoor in november aan de jaarrekening kon worden gewerkt. In principe was de balans- en winst-rekening al grotendeels klaar. Het moest alleen nog allemaal in een soort financieel jargon worden verpakt. Op mijn oude werk kreeg de zzp’er dan een mooi gesprek met de accountant, een kopje koffie en werd er zeer gewichtig gedaan over de kengetallen.  En vervolgens kreeg u een hoge rekening voor de jaarrekening.

Inhoud jaarrekening

De jaarrekening draait met name om de balans en om de omzet en de kosten. De balans betreft de stand van zaken op 31 december, hierop staan bezittingen (inventaris, vorderingen en liquide middelen) en schulden (te betalen omzetbelasting, lening, eigen vermogen, crediteuren).

Inkomstenbelasting.

Vele zzp’ers weten al dat ze voldoende hebben aan de balans-en winst- en verliesrekening. Niemand zit te wachten op kengetallen als current ratio, quick ratio en solvabiliteit. De zzp’er wordt veelal liever aangesproken in begrijpelijke taal.
De balans komt uit het softwarepakket van je zzp-boekhouder. Hierop staan de omzet (exclusief btw) en de kosten (exclusief btw). Veelal moet de boekhouder nog een afschrijving verwerken en een correctie maken voor privégebruik. Vervolgens komt de uitkomst samen in de aangifte Inkomstenbelasting.

Boekwerk

Ga daarom niet akkoord met het voorstel van de boekhouder om specifiek een jaarrekening op te stellen. Dit is niet verplicht. Soms vraagt een bank bij de aankoop van een eigen woning om een jaarrekening en een prognose. Dan komt u er niet onderuit. Maar de laatste jaren nemen al vele banken genoegen met de uitdraai van de balans- en winst- en verliesrekening bij de aanvraag van een lening of hypotheek. Opteert u later alsnog voor de jaarrekening dan stelt uw administratiekantoor alsnog een mooi boekwerkje voor u samen. En stuurt hij daarvoor een factuur.

In het boekwerk treft u  een uitgebreide balans- en winst- en verliesrekening -met toelichting en kengetallen- aan. En dit kost u een paar honderd euro.

Bespaar geld

Accepteer daarom de jaarrekening niet. Of u moet hiervoor schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. U kunt honderden euro’s besparen aan kosten op uw boekhouder. Check even de voorwaarden van uw accountant/boekhouder en kom op voor uw rechten.