Holisme: alles omvattend

Je zou je af kunnen vragen wat “holisme” is? Je komt de term Holisme steeds vaker tegen zoals in het onderwijs, maar ook in de gezondheidszorg, lifestyle en foodcontext. Holisme is geen zweverig geloof, maar een goed onderbouwde levensovertuiging die zelfs in de wetenschap wordt toegepast. Het woord “Holos” betekent in het Grieks “geheel” .

De kenmerken van holisme

Een holistische visie wil niets anders zeggen dat alles als een geheel wordt gezien. Het holisme is dus alles omvattend. Omdat alles uit systemen bestaat gaat men bij het holisme ervan uit dat alles met elkaar verbonden is. Ieder afzonderlijk systeem behoort bij een geheel. Kijk je naar jezelf dan ben jij verbonden met je geliefde, familie enzovoort.

Jezelf bekijken door een holistische benadering

Wil je jezelf gaan bekijken door holisme op jezelf toe te passen, moet je weten hoe je systeem in elkaar steekt. Als mens bestaat je uit een uit een lichaam, geest, ziel, gevoelens en gedachten. Al deze onderdelen zijn verbonden met elkaar. Dit kun je gemakkelijk herkennen. Wanneer je een vervelende dag achter de rug hebt op je werk, zul je gespannen zijn. Dat kun je bijvoorbeeld merken, doordat je zere schouders hebt. Je zou moe kunnen zijn of misschien zelfs helemaal uitgeput. Ook bestaat de mogelijkheid dat je snel geëmotioneerd bent. Dat alles heeft dus met elkaar te maken. De verschijnselen komen allemaal door de rotdag op je werk. Omdat je dit nu weet kun je ook gelukkig worden door bewustwording. Je emotionele, mentale, fysieke en energetische niveaus werken allemaal samen met elkaar. Bewustwording is de manier van een totaal gelukkig leven. Om dat te bereiken zijn bepaalde methodes, gereedschappen en technieken voor. Je moet je aangeleerde gewoontes leren loslaten en dat is geen gemakkelijk proces. Daarom is begeleiding daarin zeker aan te raden. Je leven komt daardoor weer in balans met alle positieve gevolgen.